Stiller spørsmål ved Tangens skatteetiske holdninger

Sterk kritikk av prosessen rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Representantskapet i Norges Bank peker på forhold som må løses raskt og tydelig for å unngå tvil om ansettelsesforholdet, mulige interessekonflikter og usikkerhet om Nicolai Tangens skatteetiske holdninger. Det bør være nok av eksempler på at det sistnevnte i all hovedsak har handlet om å unngå beskatning.

Fortsett å lese