Pensjonen kom ikke

Det er 20. Mai, men pensjonen fra Nav kom ikke. Det satt i gang en rekke følelser, uro og sinne. Men jeg klarer meg. Tankene mine gikk til de hundretusenvis av permitterte og arbeidsledige som nå går og venter på dagpenger og lønnskompensasjon. Som legger seg med hjertebank og bekymringer. Som ikke har penger til mat og husleie fordi det drøyer hos Nav. Næringslivet har fått sin kontantstøtte. Byråkratiet er mindre når de rikeste ber om penger.

Fortsett å lese