Sviket mot de gamle

Mange års underfinansiering og kommersialisering av eldreomsorgen i store deler av verden, har gitt oss institusjoner som ikke har vært i stand til å ta vare på eldre, pleietrengende mennesker på sykehjem og andre institusjoner under koronakrisa.

Fortsett å lese

Pensjonen kom ikke

Det er 20. Mai, men pensjonen fra Nav kom ikke. Det satt i gang en rekke følelser, uro og sinne. Men jeg klarer meg. Tankene mine gikk til de hundretusenvis av permitterte og arbeidsledige som nå går og venter på dagpenger og lønnskompensasjon. Som legger seg med hjertebank og bekymringer. Som ikke har penger til mat og husleie fordi det drøyer hos Nav. Næringslivet har fått sin kontantstøtte. Byråkratiet er mindre når de rikeste ber om penger.

Fortsett å lese

Stiller spørsmål ved Tangens skatteetiske holdninger

Sterk kritikk av prosessen rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Representantskapet i Norges Bank peker på forhold som må løses raskt og tydelig for å unngå tvil om ansettelsesforholdet, mulige interessekonflikter og usikkerhet om Nicolai Tangens skatteetiske holdninger. Det bør være nok av eksempler på at det sistnevnte i all hovedsak har handlet om å unngå beskatning.

Fortsett å lese