Splitt og hersk, Lier-Hansen

Kommentar: Tone Zander. Foto: Kristian Hansen, Norsk Industri

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener at offentlig sektor må bli mye mindre. Ganske så flåsete sier han at offentlig ansattes viktigste bidrag i dugnaden, er å bli færre.

Istedenfor å pusse opp hus og hytte, som Lier-Hansen mener offentlig ansatte har gjort i hjemmekontortida, har han forsøkt å bruke hodet og legge en strategi for hvordan vi skal bygge landet etter koronapandemien. Hovedsakelig handler det om store kutt i offentlig sektor. Atakeligvis er det meste provokasjoner før lønnsoppgjøret til høsten. Målet er å skape splittelse mellom partene og lønnsmottakerne. Siden vi har tradisjon for samarbeid og solidaritet når det er krisetider, er det overraskende at Lier-Hansen nå gjør sitt beste for å ødelegge samarbeidet. 

De som jobber i offentlig sektor har hatt trygge, nærmest late dager de siste månedene, mener Lier-Hansen, mens ansatte i private virksomheter har tatt støyten. Er det de ansatte i helsevesenet han tenker på? Er det de ansatte i Nav? I Folkehelseinstituttet? Eller kommunalt ansatte i førstelinjen? Lier-Hansen trenger ikke rakke ned på noen, for å framheve andre.

Vi har klart å bygge opp oljefondet mens vi har hatt en effektiv og passe stor offentlig sektor. Norge er gjentatte ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i mens, og kanskje fordi, vi har hatt en god og passe stor offentlig sektor. Det norske arbeidslivet har vært en suksess fordi vi har hatt et velfungerende trepartssamarbeid der partene har søkt enighet om hva som er best for landet. 

Med dette utspillet oppfører han seg som bølla i skolegården som gjennom splitt og hersk-oppførsel setter folk opp mot hverandre. Synes Lier-Hansen at vi skal få et samfunn som det amerikanske? Hvor alt er privatisert og offentlig sektor er redusert til nærmest null. Hvor ulikhetene er enorme og hvor lønningene til vanlige arbeidsfolk har stått på stedet hvil siden midten av 1970-tallet? Hvor de fattigste verken får helsetjenester eller et anstendig liv og alderdom fordi skattepengene har gått til alt annet enn å bygge en god velferdsstat. Synes han at USA er et eksempel på hvordan vi skal ha det i Norge?

Kanskje en avsporing, men det er noe trumpsk over medieutspillene til Lier-Hansen de siste ukene. Han brummer om nedbygging av offentlig sektor, og hevder blant annet at sentralforvaltningen er rigget for 50-60 millioner mennesker, ikke 5.4 som vi er i Norge.
Samtidig kommer det politiske signaler fra Solberg-regjeringen i flere saker om velferdsstatens rolle og framtid som peker i samme retning. Sterke krefter går nå sammen om at den norske modellen skal vike for en amerikanisering og kommersialisering av samfunnet.

Vi som vil ha et trygt samfunn med fellesskapsløsninger og like muligheter for alle, må bekjempe disse angrepene på offentlig sektor.