Hvorfor skal jeg betale skatt, når de rikeste slipper unna?

Kommentar: Tone Zander. Foto: Skatteparadiset Cayman Islands

Representantskapet i Norges Bank har stilt spørsmål ved Nicolai Tangens skatteetikk. Spørsmålet kan ikke være vanskelig å svare på: Påtroppende oljefondsjef har benyttet seg av alle muligheter for å betale minst mulig skatt. De fleste vil mene at det ikke er god skattemoral. 

Likevel skal han belønnes med en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Jeg lurer på hvor attraktiv jeg hadde vært på jobbmarkedet dersom en mulig arbeidsgiver hadde fått vite at jeg hadde lurt meg unna skatt jevnt og trutt de siste 15 åra? Kanskje de hadde tenkt at jeg måtte være en suspekt type med en noe frynsete moral?
Men når det er milliarder og ikke tusenlapper i skatteunndragelser vi snakker om, så er det visst ikke så farlig. Sentralbanksjefen, som egentlig er imot skatteparadis, forsvarer Tangen og sier at – det er vanskelig å unngå å være investert i det som kalles skatteparadiser rundt om i verden.

I tillegg til sentralbanksjefens støtte og «hvitvasking»av Tangens finansielle handlinger, har også Skatteetaten gitt en bindende uttalelse om at utbytte fra Nicolai Tangens selskap Ako Capital som gis til hans veldedige stiftelse Ako Foundation, ikke skal beskattes i Norge. I uttalelsen står det:Nicolai Tangen vil ikke bli beskattet for sin andel av overskudd og underskudd i Nytt LLP hjemmehørende i Storbritannia, jf. skatteloven § 10-40, etter at han begynner å arbeide i Norge i august 2020. 

Det minnet meg på at VG (8.5) skrev at Nicolai Tangen nøt godt av en omstridt britisk skatteregel som ga han fullt skattefritak for inntekter fra utlandet fordi han hadde hadde status som ikke hjemmehørende i landet. I 2017 ble han imidlertid utestengt fra ordningen fordi han hadde bodd for lenge i Storbritannia. Nå ser det ut til å være omvendt, nå er det hans andel av overskudd og underskudd som ikke skal beskattes i Norge, fordi selskapet hans er hjemmehørende i Storbritannia. 

Ikke så lett å forstå disse skattereglene, men jeg vet noen som kan dem veldig godt, nemlig vår nye oljefondsjef og hans advokater. Mitt håp er at politikerne setter en stopp for ansettelsen. De vet at den norske velferdsstatens grunnmur er et skattesystem som oppleves som rettferdig av den norske befolkningen. 

Nicolai Tangen har benyttet seg av skatteparadis for å betale minst mulig skatt, likevel støttes og heies han fram. Vi må regne med at det vil påvirke skatteviljen til folk flest: Hvorfor skal jeg betale skatt, når de superrike gjør alt de kan for å slippe? Dette bør bekymre politikerne. Den norske velferdsstaten er avhengig av at den hårfine balansen mellom arbeid, inntekt, skatt og statens utgifter, opprettholdes.