En politisk avledningsmanøver

Kommentar: Tone Zander

I et innlegg i Dagsavisen 2. juni skriver Torbjørn Røe Isaksen at det ikke må være noen tvil om at de 19000 Nav-ansatte jobber på spreng for at flest mulig skal få det de har krav på som følge av å ha mista jobben eller blitt permittert.

Men, Røe Isaksen, det er ikke de ansatte vi tviler på, det er politikere og NAV-ledelsen mange av oss tviler på. Hadde dere forstått hvor forferdelig de som venter på dagpenger og lønnskompensasjon har det, hadde dere sørget for å gi de ansatte gode nok rammer til å kunne gjøre jobben så raskt som krisa krever.

Å så tvil om at de som er kritiske til Nav, mener det skyldes at ansatte ikke gjør sitt beste, en en typisk politisk avledningsmanøver. Arbeids- og sosialministeren sitter i ei regjering som siden 2015 har kuttet de statlige budsjettene med en halv prosent hvert år. Ostehøvelkuttene i Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) rammer også Nav. I oktober 2019 varslet LO om at kuttene ville bety at Nav-ansatte fikk dårligere muligheter til tett oppfølging av de som trenger det.

Norsk Tjenestemannslag (NTL), fagforbundet som organiserer mange av de ansatte i Nav har uttalt at sparepolitikken som rammer Nav, fører til dårligere tjenester og svekket velferd, trygghet og rettssikkerhet for innbyggerne.

Nav var altså underfinansiert før koronakrisa – av både den forrige og nåværende Solberg-regjeringen. Det er derfor først og fremst politikerne i regjeringspartiene som må ta ansvar for de hundretusenvis som nå må vente på penger de har krav på.