Dugnad – hvem deltar?

Av Dag Christiansen, pensjonist

Det særnorske begrepet dugnad har kommet til heder og verdighet. I den store samfunnsdugnaden er det forventet at alle deltar i kampen mot viruset. Eller… Nesten alle. 

Vi bor i en gammel OBOS-blokk og er godt kjent med dugnad. Vår og høst samles beboerne i borettslaget til innsats for fellesskapet. Selvsagt deltar ikke eieren, OBOS-direktøren, i dugnaden. På samme måte kan vi ikke forvente at eiendomsinvestorer som Olav Thon og Ringnes skal delta i dugnad, selv om førstnevnte som regel er kledd for det.

Husleie utgjør en stor kostnad for de fleste, både bedrifter, små foretak og privatpersoner. Mange får nå krisestøtte gjennom ulike pakker slik at de kan betale regningene sine. Milliardene ruller ut av statskassa i et voldsomt tempo.

En betydelig sum havner i kassa til eiendomsinvestorene. Så spørsmålet blir: er Olav Thon og hans kumpaner verdig trengende mottakere av krisehjelp?

Kontantstøtte for uverdig trengende.

Vi snakker om noen av Norges rikeste.

Eiendomsinvestorer er ikke kjent for å gi ved dørene. Derfor må de pålegges å avstå inntekter. Det holder ikke med utsettelse av husleie. De må yte en skjerv til fellesskapet. Det kalles dugnad.

Les også denne kommentaren i Dagsavisen