Søpla og Sporet (en presentasjon)

Bidrar til seniorsida sammen med mange andre. S&S forsøker å få plass under kategorien «Politikk og Samfunn», men de henvises nesten uten unntak til kategorien «(U)seriøst».

Søpla og Sporet er Bård Karl Jakobsen og Dag Christiansen. De har erfaring fra henholdsvis Oslo renholdsverk og Sporveien i Oslo som arbeidere og tillitsvalgte.

Nå har de tatt ut sine velfortjente og surt ervervede pensjoner. Småpenger, synes de sjøl, og de får verken feriepenger eller sykelønn.

Det lille de har av fritid, bruker de på å harselere over stort og smått i samfunnet. Mest stort. I tekst og toner. De opptrer med en forestilling på rundt tjue minutter med samtaler og sang. To gitarer. De skriver også tekster for nettet som ikke alltid er like politisk korrekte.

Målet med det hele er å styrke moralen og humøret i en litt vanskelig tid for kvinna og mannen i gata.

Ta gjerne kontakt: dag.christiansen@gmail.com