Sett bankenes griskhet på pause

Av: Dag Christiansen, pensjonist

Koronapandemien har satt store deler av befolkningen i en vanskelig situasjon. Permitteringer, oppsigelser og konkurser har ført til en arbeidsledighet vi ikke har sett maken til siden de harde 30 – åra. Mange familier med betydelig gjeld frykter framtida. Bare bankene kan lene seg tilbake i trygg forvissning om at de er fritatt fra den store dugnaden. Tvertimot, muligheten for å sko seg på elendigheten frister ettersom regjeringa ser en annen vei.

Norges Bank har satt ned styringsrenta med hele 1,75 % i løpet av ei uke. Regjeringa oppfordrer bankene til å sette ned renta til sine kunder så fort som mulig. Det gjør de selvsagt ikke. Verken tidlig, eller med 1,75 %. Til og med før Krisefullmaktsloven ble vedtatt, vedtok regjeringa omfattende innskrenkninger i vanlige folks liv. Med så vidtrekkende fullmakter er det totalt uforståelig at regjeringa lar være å pålegge bankene dette rentekuttet.

Så kan det innvendes at bankene kanskje vil tape noe på et slikt grep til kundenes beste. Det kan de i så fall tåle godt. Vi har ikke glemt bankkrisa i 2008. Regjeringa reddet bankene mens småsparerne tok hele regninga. Etter den tid har bankene vokst seg solide med pene årlige utbytter til sine aksjonærer.

Det sies at bankene har et viktig samfunnsoppdrag. Nå er det på høy tid at bankene tar griskhetspause og viser at de har nettopp det.