Mor Inga ga alt

Fra krigens dager er mange som gikk i bresjen for motstandskampen behørig omtalt i bøker og TV-programmer, men også kvinnene var aktive. Inga Lie fra Åmot (bildet) i Østerdalen var en av dem.