LO og opposisjonen reddet inntektene til permitterte og arbeidsledige

Kommentar: Tone Zander. Foto: Marius Martinsen.

Koronakrisa har avslørt mangler i samfunnet og utløst interessante debatter. Solberg-regjeringa har så langt håndtert situasjonen greit nok, men hadde det ikke vært for opposisjonen kunne det gått veldig galt på enkelte områder. 

Tapene skulle lempes over på folk flest. Da regjeringa la fram sin første krisepakke med tiltak for  «å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset», handla det i først og fremst om å tilgodese bedriftseierne. Arbeidsfolk som mista jobbene sine, eller ble permitterte ble det mindre tatt hensyn til. Høyre foreslo at staten skulle ta permitteringsutgiftene for bedriftene, samtidig som arbeidere som ble permittert skulle miste nesten 40 prosent av inntekten. Det er dette som er å la bedriftseierne ta overskuddet sjøl, men å fordele tapene deres på samfunnet, på oss alle. 

Husk hvem regjeringa ville sende regninga til. At Høyre først og fremst tenkte på sine venner i næringslivet er ikke overraskende, men at KrF og Venstre stilte seg bak forslaget, er, om ikke overraskende, men i alle fall avslørende. Jeg gjentar oppfordringen fra Jan Davidsen i et intervju her på seniorsida.no: – Det er nå vi må følge godt med på hvem som nå ivaretar interessene våre. Husk det når valget kommer til neste år; KrF og Venstre brydde seg ikke om å stoppe et forslag som innebar at permitterte arbeidere skulle ned på 62.4 prosent av lønna si. Takket være en samlet opposisjon samlet Stortinget seg om følgende: Permitterte er sikret 100 prosent lønn fra dag 3 til og med dag 20. Ordinært arbeidsledige i denne perioden skal likebehandles.

LO reagerte kjapt da tiltakene fra regjeringa ble lagt fram. LO-leder Gabrielsen karakteriserte flere av forslagene som uakseptable, og de rødgrønne partiene lyttet. Sammen med FrP klarte de å stoppe de usosiale forslagene fra høyresida. Disse dagene fikk vi dokumentert hvor viktig fagbevegelsen er. Dette må vi også huske når vi får normale tilstander igjen. Mange fagorganiserte gir fagbevegelsen styrke til å stoppe en politikk som favoriserer de rikeste på bekostning av arbeidere og fellesskapet. 

Dugnad og samhold. Forslaget fra regjeringa om å lempe økonomiske tap over på folk flest viser at det er store motsetninger under en overflate av samhold og dugnad. Klassemotsetningene ligger der, uansett. Det viste seg da det ble diskutert ulike krav til virksomheter som får økonomisk hjelp fra staten, og det er langt fra småpenger vi snakker om. Partier som SV og Rødt var tydelige på at disse selskapene verken burde betale ut utbytte, bonuser eller øke lederlønningene. Ap var noe mer utydelige, men mente det burde settes et tak på utbetaling av utbytte.  

For de aller fleste av oss er det en selvfølge at selskap som får støtte, ikke kan berike sine aksjonærer eller øke lederlønninger som fra før er skyhøye. For regjeringspartiene og FrP er det ikke det. Dette skal vi også huske når vi skal ha stortingsvalg i 2021.